Vyberte stránku

Testování zaměstnanců na covid

Odmítáte, resp. hodláte se jako zaměstnanec nepodrobit povinnému testování na pracovišti v souvislosti s bojem s pandemií COVID-19? Mějte se na pozoru, jelikož takové jednání může vést až k Vaší výpovědi! Na základě mimořádného opatření...

Zapomenuté pozemky v katastru nemovitostí

Je všeobecně známou skutečností, že nemovitosti nacházející se na území České republiky jsou evidovány v katastru nemovitostí a práva k nemovitostem, která se do katastru nemovitostí zapisují, vznikají, mění se a zanikají příslušným zápisem. Zapisuje se...

Family Office

Pojem „family office“ označuje společnost, která pomáhá svým klientům se správou jejich vlastního majetku, a to buď formou poradenství, nebo přímo výkonem této správy. Za první klienty „family office“ lze považovat rodinu Rockefellerů, přičemž význam a četnost...