Vyberte stránku

Mnoho lidí si klade otázku, zda se se svým právním případem obrátit na advokáta, přičemž častým důvodem, proč tak neučiní, je obava z ceny advokátních služeb. Při tomto rozhodování je ale nutné si uvědomit i možné následky nevyhledání odborné pomoci, když neřešená pokuta nebo platební rozkaz od soudu může nakonec přinést velké nepříjemnosti. Cena hodinové konzultace v advokátní kanceláři je proti tomu bagatelní částka.

Většina právních případů nevyžaduje pro poskytnutí základní orientace a nastínění doporučeného postupu více než jednu hodinu času, takže odměna advokáta bude pravděpodobně pouze ve výši několika tisíc korun bez DPH.

Během porady s advokátem je nutné předložit mu veškeré dokumenty, které s případem souvisí, a sdělit všechny známé informace. Bez nich není objektivně možné poskytnout právní službu tak, aby splnila svůj účel.

Žadatel o právní pomoc nemusí mít obavu všechny relevantní informace poskytnout, jelikož advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozví (což zahrnuje i jednorázovou poradu). Nedodržením povinnosti mlčenlivosti se advokát dopustí kárného provinění a může být vyloučen z České advokátní komory, tedy může mu být zakázáno poskytovat právní služby.

Zároveň se není nutné obávat jakéhokoli závazku vůči advokátovi. Jednorázová konzultace právního případu neznamená, že byste se museli nechat zastupovat do budoucna, pokud nebudete výslovně požadovat.

Obecně lze říci, že prevence je vždy levnější než řešení následků. To samé platí při řešení právních problémů, kdy je jednodušší a levnější obrátit se jednou na advokáta než vést právní spor, jemuž může právě porada s advokátem předejít.

Pokud máte zájem o konzultaci formou první porady s Vaším případem, kontaktujte nás prostřednictví telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@dluzimi.cz nebo webového formuláře na stránkách https://www.dluzimi.cz/.